Mở công ty sản xuất phần mềm tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là một Việt Kiều, có quốc tịch Anh, hiện nay, tôi không còn giữ quốc tịch Việt Nam vì tôi là thế hệ thứ 2. Tôi có một công ty phần mềm có trụ sở tại Singapore, chúng tôi đã có hợp đồng gia công phần mềm với công ty Việt Nam được 3 năm, chuyên gia công phần mềm rồi.

Hiện tại, chúng tôi mong muốn mở công ty tại Hà Nội hoặc Sài Gòn, tuyển dụng lao động Việt Nam, vậy trình tự thủ tục mở công ty thế nào?

Chính phủ có ưu đãi gì với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phần mềm không, cũng như có quy định về vốn góp tối thiểu và thời hạn góp vốn thế nào?

Trả lời: Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Hiện tại, do bạn không còn giữ quốc tịch Việt Nam vì vậy trong trường hợp này, bạn muốn thành lập công ty tại Việt Nam, bạn sẽ được coi là nhà đầu tư nước ngoài.

1.Quy định về việc lập công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể lựa chọn hình thức công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty liên doanh.

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư.

Căn cứ vào địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ quan cấp phép có thể là UBND cấp tỉnh cho các công ty nằm ngoài khu công nghiệp hoặc khu chế xuất hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nếu dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2015, thời gian để cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này là 45 ngày làm việc.

Căn cứ vào Luật đầu tư, việc lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành công thì nhà đầu tư cần có dự án đầu tư và đề trình lên cơ quan chức năng.

Trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan chức năng sẽ xem xét tính khả thi của dự án đầu tư dựa vào các tiêu chí sau:

a, khuôn khổ pháp lý gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, luật đầu tư và luật doanh nghiệp, các văn bản luật điều chỉnh trong lĩnh vực liên quan cũng như căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mà công ty đặt trụ sở.

b, Khả năng tài chính, vốn đầu tư đưa vào dự án đầu tư, nhân lực để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

c, Trụ sở của công ty phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Ưu đãi đầu tư đối với dự án phần mềm tại Việt Nam.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang có những ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài trong việc đầu tư vào lĩnh vực phần mềm.

Theo đó, công ty có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất phần mềm sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm tiếp theo.

Mức thuế này có thể áp dụng cho công ty liên doanh hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Liên quan tới vốn để lập công ty phần mềm, hiện nay, Việt Nam không áp dụng mức vốn pháp định đối với lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính toán một khoản vốn điều lệ phù hợp để có thể vận hành dự án thành công tại Việt Nam.

Cũng theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư cần phải góp vốn đầu tư trong vòng 36 tháng kể từ ngày thành lập nếu nhà đầu tư lập công ty TNHH. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Việt Nam thông thường yêu cầu nhà đầu tư góp đủ vốn trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan