Mở cơ sở khám chữa bệnh có được hưởng mức thuế suất ưu đãi không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tôi đang có dự định mở cơ sở khám chữa bệnh. Tôi muốn hỏi nếu tôi mở cơ sở khám chữa bệnh có được hưởng thuế suất ưu đãi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Áp dụng thuế suất 10% đối với:

a)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở;
c) Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản;
d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm;
đ) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này”.

Theo quy định trên, bạn có mở cơ sở khám chữa bệnh thuộc lĩnh vực y tế sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là mức ưu đãi đó chỉ áp dụng đối với thu nhập chịu thuế phát sinh từ lĩnh vực y tế mà không phải với tất cả các thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác mà doanh nghiệp thực hiện.

Để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập chịu thuế từ hoạt động trong lĩnh vực y tế, cơ sở khám chữa bệnh của bạn phải đảm bảo các tiêu chí về các tiêu chuẩn Ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ:

– Về nhân lực: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế).

– Tiêu chí về đất, diện tích xây dựng, trang thiết bị y tế:

+ Đất và diện tích xây dựng: theo quy định của cấp có thẩm quyền áp dụng đối với từng quy mô. (Hiện nay theo Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế).

+ Trang thiết bị: phải đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan