Miễn thuế hàng hóa

Nội dung bài viết

tin-tuc-20

Ngày 03 tháng 7 năm 2013 Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3677/TCHQ-TXNK về việc xử lý miễn thuế cho mặt hàng gạch cao nhôm.

Theo như công văn thì mặt hàng gạch cao nhôm thuộc đối tượng không được miễn thuế. Nội dung chính của công văn như sau:

Mặt hàng gạch cao nhôm tại thời điểm Công ty nhập khẩu không được định danh trong Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (áp dụng cho đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ- CP) nhưng đã được định danh tại Danh mục nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (áp dụng cho đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP) và thực tế trong nước đã có một số doanh nghiệp sản xuất và cung cấp mặt hàng này như Công ty Gạch chịu lửa Cầu Đuống.v.v.,,, do vậy việc xử lý không miễn thuế đối với mặt hàng gạch cao nhôm là phù hợp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan