Máy doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa mượn để tiến hành gia công, sản xuất theo đơn hàng của doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế nhập khẩu không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi có vấn đề cần hỏi như sau:

Về nội dung Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất, bên DNCX đang được giải thích là các máy móc thiết bị mà doanh nghiệp chế xuất cho các doanh nghiệp nội địa mượn để tiến hành gia công, sản xuất theo đơn hàng của doanh nghiệp chế xuất vẫn phải chịu thuế nhập khẩu.

Vậy nội dung trên có đúng không, đề nghị SBLAW tư vấn:

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường nội địa. Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo quy định nói trên thì Nghị định số 35/2022/NĐ-CP không quy định bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ nguyên tắc tính thuế xuất nhập khẩu nào đối với hàng hóa là đối tượng giao dịch giữa Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa. Việc tính thuế và đánh thuế vẫn phải theo quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016 thì máy móc, thiết bị, dụng cụ máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài... thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu.

Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì sản phẩm gia công xuất khẩu bao gồm sản phẩm gia công xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 10,  Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 6, Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, bao gồm Máy móc, thiết bị nhập khẩu được thỏa thuận trong Hợp đồng gia công để thực hiện gia công.

Do vậy, theo ý kiến của SB Law, máy móc thiết bị mà doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp trong nội địa mượn để tiến hành gia công hàng hóa xuất lại cho doanh nghiệp chế xuất vẫn thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu.

Xem thêm:

Luật sư cho Doanh nghiệp nước ngoài

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan