Mẫu hợp đồng vay vốn

Nội dung bài viết

Hợp đồng vay vốn là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay chuyển giao vốn (có thể là tiền hoặc tài sản…) cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vốn đúng số lượng và chất lượng, kèm theo việc trả lãi theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Lý do cần kí kết hợp đồng vay vốn

Hợp đồng vay vốn được coi là một dạng của hợp đồng vay tài sản, nên cần tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng vay tài sản. Bên vay trở thành chủ sở hữu vốn vay kể từ thời điểm nhận vốn từ bên cho vay.

Lý do cần giao kết hợp đồng vay vốn là để giảm thiểu rủi ro trong quá trình cho vay tài sản, mặc dù có mối quan hệ thân thiết.

Cả hai bên đều phải đối mặt với rủi ro như không thu hồi được vốn đúng hạn, mất vốn cho vay, không được trả lãi như thỏa thuận.

Giao kết hợp đồng vay vốn giúp bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên dưới sự đảm bảo của pháp luật.

Các thông tin cần có trong hợp đồng vay vốn

Mẫu hợp đồng vay vốn có thể có nhiều dạng khác nhau, tuy nhiên, cần bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin chi tiết của bên cho vay và bên vay: Họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ thường trú, và tư cách pháp nhân nếu là tổ chức.

  • Số tiền hoặc tài sản cho vay: Ghi rõ đơn vị tính hoặc phương thức xác định.
  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên.
  • Thời gian vay và thời gian trả.
  • Tiền lãi và cách tính lãi (nếu có).
  • Mức phạt hoặc bồi thường khi vi phạm hợp đồng.
  • Phương thức giải quyết tranh chấp khi có xung đột.
  • Các trường hợp bất khả kháng và cách giải quyết trong những tình huống đó.

Mẫu hợp đồng vay vốn ( tham khảo)

Hợp đồng vay vốn

Link download >> Mẫu hợp đồng vay vốn ( tham khảo)

Mẫu hợp đồng cho vay ( tham khảo)

Hợp đồng cho vay

Link download >> Mẫu hợp đồng cho vay( tham khảo)

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan