Luật Trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 mới nhất

Nội dung bài viết

Luật trọng tài thương mại là hệ thống quy định pháp lý nhằm cung cấp cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài, hỗ trợ các bên tham gia giao dịch trong việc giải quyết tranh chấp một cách độc lập, hiệu quả và đáng tin cậy. Dưới đây Công ty luật SBLAW chia sẻ đến quý khách hàng Luật Trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 mới nhất hiện hành.

Trọng tài là gì? Trọng tài thương mại là gì?

Trọng tài (Arbitration) và cụ thể hơn là trọng tài thương mại (Commercial Arbitration) là phương thức giải quyết tranh chấp (Tranh chấp ở đây là các tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết bằng trọng tài theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010) do các bên thỏa thuận, có thể được sử dụng thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống bằng Tòa án.

Trong khoa học pháp lý, trọng tài được nghiên cứu dưới nhiều bình diện khác nhau và cũng có nhiều định nghĩa về trọng tài:

Theo Hội đồng trọng tài Mỹ (AAA): “Trọng tài là cách thức giải quyết tranh chấp bằng cách đệ trình vụ tranh chấp cho một số người khách quan xem xét giải quyết và họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, có giá trị bắt buộc các bên tranh chấp phải thi hành”.

Tại Việt Nam, theo quy định của khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (“Luật TTTM”): “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này”.

Trong Luật mẫu UNCITRAL có đề cập tại điều 7 như sau:

“1. “Thỏa thuận trọng tài” là thỏa thuận mà các bên đưa ra trọng tài mọi hoặc các tranh chấp nhất định phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa các bên về quan hệ pháp lý xác định, dù là quan hệ hợp đồng hay không phải là quan hệ hợp đồng. Thoả thuận trọng tài có thể dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thoả thuận riêng”.

Trọng tài thương mại là gì - Vai trò và ý nghĩa của trọng tài
Trọng tài thương mại là gì? Vai trò và ý nghĩa của trọng tài

Luật trọng tài thương mại là gì?

Luật trọng tài thương mại (Commercial Arbitration Law) là một hệ thống quy tắc pháp lý quy định về việc giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua trọng tài (arbitration) thay vì hệ thống tòa án thông thường. Luật trọng tài thương mại thường được thiết lập để tạo ra một quy trình độc lập, nhanh chóng, và hiệu quả cho việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đặc biệt là trong trường hợp khi các bên trong giao dịch muốn tránh tòa án thông thường hoặc muốn giữ thông tin và vụ việc bí mật.

Các quy định trong Luật trọng tài thương mại thường xác định các quy tắc và quy trình cho việc lựa chọn và bổ nhiệm các trọng tài, quá trình trọng tài, và thực hiện các phán quyết trọng tài. Luật này cũng thường xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình trọng tài, bao gồm quyền lựa chọn trọng tài, quyền được nghe và đưa ra bằng chứng, và quyền thực hiện các phán quyết trọng tài.

Luật trọng tài thương mại có thể được quốc gia hoặc khu vực cụ thể thiết lập, và nó có thể có sự biến đổi tùy theo quốc gia. Việc sử dụng trọng tài thương mại thường được ghi vào hợp đồng thương mại, và các bên có thể tuân theo quy định của Luật trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại một cách độc lập và hiệu quả.

Luật trọng tài thương mại là gì
Luật trọng tài thương mại là gì?

Khái quát nội dung luật trọng tài 2010 số 54/2010/QH12

Luật trọng tài thương mại 2010 (số 54/2010/QH12) là một luật của Việt Nam ban hành bởi Quốc hội nhằm quy định về việc giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua trọng tài. Dưới đây là một sự khái quát về Luật trọng tài thương mại 2010 của Việt Nam:

Lĩnh vực áp dụng:

Luật này áp dụng cho giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế, mà ít nhất một trong các bên có trụ sở, nơi thường trú hoặc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trọng tài:

Luật quy định về việc bổ nhiệm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của trọng tài, quy trình xử lý vụ việc, và thẩm quyền của trọng tài.

Phương án giải quyết tranh chấp:

Luật cho phép các bên trong tranh chấp tự thoả thuận về phương án giải quyết tranh chấp bằng cách sử dụng trọng tài. Họ có quyền tự do lựa chọn trọng tài và quyết định về quy trình trọng tài.

Quy trình trọng tài:

Luật quy định về quy trình xử lý vụ việc trọng tài, bao gồm việc tổ chức phiên tòa, thu thập bằng chứng, và ban phát các phán quyết trọng tài.

Thực hiện phán quyết trọng tài: Luật quy định về việc thực hiện và thi hành các phán quyết trọng tài, bao gồm việc công nhận và thi hành tại tòa án.

Tòa án Nhân dân:

Luật cũng quy định về việc tòa án Nhân dân can thiệp vào việc giải quyết tranh chấp trọng tài trong trường hợp cần thiết.

Phí trọng tài:

Luật quy định về các khoản phí liên quan đến quá trình trọng tài, bao gồm phí của trọng tài, phí đăng ký vụ việc, và các khoản chi phí khác.

Quy định thêm:

Luật trọng tài thương mại 2010 cũng có các quy định chi tiết khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài.

Với sự áp dụng của Luật trọng tài thương mại 2010, Việt Nam đã cung cấp một cơ chế quan trọng để giải quyết các tranh chấp thương mại một cách độc lập và hiệu quả, giúp tăng cường tính dự báo và tính ổn định trong môi trường kinh doanh.

Luật trọng tài thương mại 2010 số 54-2010-QH12
Luật trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12

Luật trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 chi tiết

Số hiệu:54/2010/QH12Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:17/06/2010Ngày hiệu lực:Đã biết
Ngày công báo:Đã biếtSố công báo:Đã biết
Luật trọng tài thương mại

Tham khảo luật trọng tài thương mại trong file PDF dưới đây >>

SBLAW cung cấp dịch vụ trọng tài thương mại

SBLAW có khả năng cung cấp các nguồn lực vượt trội trong việc giải quyết tranh chấp theo các thủ tục trọng tài phức tạp trong nước và quốc tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi có dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn các công ty đa quốc gia với những các thủ tục tố tụng và trọng tài quốc tế có giá trị cao, đồng thời được hỗ trợ bởi đội ngũ các luật sư hùng hậu chuyên về giao dịch trong nước và ngoài nước. Điều đó cho phép chúng tôi dễ dàng đề xuất các chiến lược và giải pháp ưu việt đối với các tranh chấp xuyên quốc gia liên quan đến các bên nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc công ty Việt Nam kinh doanh trong nước và quốc tế.

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến trọng tài cả quốc tế và trong nước. Bên cạnh việc đóng vai trò là cố vấn và thực hiện hoạt động bào chữa, điều này bao gồm việc đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tòa án quốc gia để hỗ trợ trọng tài và trong các thủ tục công nhận và thực thi phán quyết của trọng tài. Chúng tôi tự hào về việc tư vấn cho khách hàng về các chiến lược giải quyết tranh chấp toàn diện phù hợp với các mục tiêu thương mại của họ.

Vai trò của trọng tài thương mại
Vai trò của trọng tài thương mại

Trên đây là các thông tin về trọng tài thương mại là gì? Luật trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 mới nhất hiện hành. Mời quý khách theo dõi website https://vi.sblaw.vn/ để tham khảo các thông tin khác cũng như các văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam hiện nay. Liên hệ HOTLINE để nhận được tư vấn trực tiếp từ các luật sư của chúng tôi.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan