Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13

Nội dung bài viết

Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm chung của toàn dân, trong đó vai trò của các cơ quan điều tra hình sự đóng vai trò vô cùng quan trọng. Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự 2015 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự trong hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam.

Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tham khảo thêm >> Luật hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Nơi ban hành: Quốc hội
 • Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
 • Ngày ban hành: 26/11/2015
Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự
Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự

Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự 2015

Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự (viết tắt là TCCQĐTHS) là văn bản luật pháp quan trọng, quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự trong hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam. Nội dung chính của Luật TCCQĐTHS:

Quy định về tổ chức:

Các cơ quan điều tra hình sự thuộc hệ thống cơ quan Công an nhân dân, bao gồm:

 • Cơ quan điều tra hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cơ quan điều tra hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Phòng, ban điều tra hình sự Công an các đơn vị khác thuộc Công an nhân dân.
 • Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra hình sự.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn:

Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự như sau:

Nhiệm vụ:

 • Điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Vận dụng các biện pháp tố tụng hình sự để thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội và người phạm tội.
 • Kiến nghị với Viện kiểm sát nhân dân khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự khác theo quy định của pháp luật.
 • Trực tiếp thi hành các biện pháp tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hoạt động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm.

Quyền hạn:

 • Xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các biện pháp tố tụng hình sự khác theo quy định của pháp luật.
 • Ra lệnh bắt người bị tạm giữ, tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, nơi cất giữ tài liệu và vật chứng theo quy định của pháp luật.
 • Khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp bảo đảm hành vi tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị với Viện kiểm sát nhân dân đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Trực tiếp thi hành các biện pháp tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Quy định về hoạt động:

 • Các cơ quan điều tra hình sự hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác.
 • Các hoạt động điều tra hình sự phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, trung thực, hợp pháp.
 • Cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra hình sự phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cao.
 • Luật TCCQĐTHS có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13 chi tiết

Dưới đây là nội dung chi tiết của luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13. Để quý khách tiện theo dõi, SBLAW để link download file PDF phía dưới.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Link download file PDF >> Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự 2015 là một văn bản luật pháp quan trọng, có vai trò to lớn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự, góp phần đẩy lùi tội phạm và xây dựng một xã hội văn minh, an toàn.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ luật sư hình sự tại SBLAW

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan