Khi nhà đầu tư nước ngoài thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, SBLaw có thể tư vấn thủ tục và trình tự như sau:

Tư vấn về điều lệ doanh nghiệp

  • Tư vấn soạn thảo Điều lệ phù hợp với nhu cầu mục tiêu dự án mới và đúng quy định của pháp luật đầu tư
  • Tư vấn nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia góp vốn và giảm thiểu tranh chấp phát sinh.
  • Đăng ký điều lệ sửa đổi với cơ quan cấp phép

Hồ sơ pháp lý thay đổi mục tiêu dự án

  • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng liên doanh
  • Tư vấn soạn thảo Giấy đề nghị thay đổi mục tiêu dự án
  • Tư vấn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật liên quan.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn