Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

SBLaw làm việc cùng nhà đầu tư nước ngoài và cung cấp dịch vụ pháp lý về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Phạm vi tư vấn của luật sư bao gồm:

Tư vấn về đối tượng thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn về đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam gồm có các tổ chức, cá nhân nước ngoài, quốc tịch của cá nhân và tổ chức.
 • Tư vấn ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể theo cam kết của Việt Nam khi ra nhập WTO hoặc theo các hiệp định thương mại song phương.

Tư vấn về việc đặt tên doanh nghiệp

 • Tra cứu tên doanh nghiêp trước khi đăng ký
 • Tư vấn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định, gồm cả tên tiếng Việt, tiếng Anh.

Tư vấn về ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn và lựa chọn các mã CPC, HS tương ứng với ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn lựa chọn đăng ký những ngành nghề dự tính hoạt động phù hợp với thoả thuận WTO và các hiệp ước song phương và đa phương về đầu tư khác.

Tư vấn về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Tư vấn xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể
 • Tư vấn vê việc xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh
 • Đăng ký quyền xuất, nhập khẩu và quyền phân phối đối với doanh nghiệp phân phối.

Tư vấn đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Tư vấn về việc liệt kê đầy đủ thông tin trụ sở chính, chi nhánh và cơ sở bán lẻ.
 • Cung cấp thông tin nơi đặt trụ sở để được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư.
 • Tư vấn về việc đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ cụ thể
 • Thẩm tra nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, cơ sở bán lẻ xem có được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng hay không?

Tư vấn về vốn của doanh nghiệp.

 • Tư vấn về cơ cấu vốn phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư.
 • Tư vấn về việc chứng minh vốn đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

Tư vấn về vốn góp của các bên trong doanh nghiệp.

 • Tư vấn loại tài sản nào được góp vốn theo luật đầu tư Việt Nam
 • Tư vấn về quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn về cách chứng minh tài chính của các thành viên, cổ đông khi góp vốn vào doanh nghiệp.

Tư vấn về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Tư vấn tư cách của người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp.
 • Soạn thảo Hợp đồng thuê người đại diện pháp luật nếu người đại diện là người làm thuê.
 • Xin cấp Giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài khi người nước ngoài được cử làm người đại diện theo pháp luật.

Tư vấn về xây dụng điều lệ doanh nghiệp.

 • Làm việc với các bên nhằm soạn thảo Điều lệ liên doanh phù hợp với ý chí của các bên và đúng quy định của pháp luật đầu tư.
 • Đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ pháp lý để thành lập doanh nghiệp

 • Luật sư tư vấn soạn thảo hồ sơ và giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính
 • Soạn thảo Điều lệ công ty
 • Soạn thảo Danh sách thành viên, cổ đông của công ty
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan