Luật sư tư vấn thành lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Khi doanh nghiệp phân phối có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở cơ sở bán lẽ, SBLaw có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành thủ tục pháp lý nêu trên:

Các công việc của luật sư gồm:

Tư vấn về tên cơ sở bán lẻ:

 • Tư vấn đặt tên cơ sở bán lẻ đúng theo quy định của luật doanh nghiệp
 • Tư vấn nhằm đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không bị trùng, không gây nhầm lẫn
 • Đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không vi phạm điều cấm của pháp luật
 • Chuyển tên đầy đủ của cơ sở bán lẻ sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Tư vấn về địa chỉ của cơ sở bán lẻ:

 • Tư vấn về việc kê khai thông tin địa chỉ theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư
 • Tư vấn và thẩm tra nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ xem có phù hợp với quy hoạch của chính quyền địa phương hay không?
 • Tư vấn về vấn đề đặt cơ sở bán lẻ tại nơi chưa có địa chỉ cụ thể.

Tư vấn về địa vị của người đứng đầu cơ sở bán lẻ:

 • Kiểm tra và tư vấn tư cách pháp lý của người được chọn đứng đầu cơ sở bán lẻ xem có đúng quy định của luật không?
 • Xin giấy phép lao động cho người đứng đầu cơ sở bán lẻ nếu là người nước ngoài.

Hồ sơ pháp lý thành lập cơ sở bản lẻ của doanh nghiệp:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ và đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Soạn thảo biên bản họp về việc thành lập cơ sở bán lẻ của:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo Quyết định về việc thành lập cơ sở bán lẻ:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp sau khi lập cơ sở bán lẻ.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan