Luật sư tư vấn tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Khi doanh Luật sư tư vấn tăng vốn đầu tư của doanh nghiệpnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn tăng vốn đầu tư, luật sư của SBLaw có thể hỗ trợ các thủ tục pháp lý sau:

 • Tư vấn pháp lý đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động của ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn khía cạnh luật thuế liên quan tới việc tăng vốn của doanh nghiệp dự kiến tăng
 • Tư vấn khía cạnh luật về vốn đầu tư, vốn điều lệ phù hợp với vốn pháp định của doanh nghiệp theo quy định của luật chuyên ngành.
 • Tư vấn về tăng vốn bằng góp các tài sản như động sản và bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ của cổ đông, thành viên góp vốn.
 • Tư vấn về định giá các tài sản góp vốn trước khi góp vốn.
 • Tư vấn và hướng dẫn chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hồ sơ pháp lý để tăng vốn doanh nghiệp:

Doanh nghiệp cần sự trợ giúp của luật sư nhằm soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Luật sư sẽ soạn thảo hồ sơ gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ và Bản đề nghị tăng vốn điều lệ
 • Soạn thảo Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của

+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

+Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của:

+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

+ Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo Bản giải trình lý do tăng vốn và những thay đổi đối với dự án đang triển khai tại Việt Nam
 • Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan