Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm

Nội dung bài viết

SBLAW tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, luật lao động, quản trị doanh nghiệp và chính sách nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Các luật sư của chúng tôi tiến hành nghiên cứu, rà soát, soạn thảo quy chế hoạt động, chính sách và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại bảo hiểm của khách hàng và người mua bảo hiểm, của doanh nghiệp bảo hiểm.

SBLAW là luật sư tư vấn bằng việc đưa ra các ý kiến, soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan