Chương trình Luật sư của doanh nghiệp với chủ đề Hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại đã có bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw. Mời các bạn xem video để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn