Luật sư tư vấn Hợp đồng điện tử trong Giao dịch thương mại

Nội dung bài viết

Chương trình Luật sư của doanh nghiệp với chủ đề Hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại đã có bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw. Mời các bạn xem video để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan