Luật sư tư vấn đầu tư SBLAW

Nội dung bài viết

Tư vấn đầu tư là một thế mạnh của SBLAW, chúng tôi thường xuyên tư vấn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước về việc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi tư vấn việc thành lập mới doanh nghiệp tại Việt Nam đồng thời tư vấn việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong quá trình doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam, với nhu cầu thu hẹp và mở rộng hoạt động kinh doanh, SBLAW cũng tư vấn về quy trình, thủ tục cho những công việc này.

Hiện nay, pháp luật đầu tư tại Việt Nam còn có sự khách biệt lớn giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, việc lập cơ sở kinh doanh của nhà đầ tư nước ngoài cũng rất khác biệt so với nhà đầu tư trong nước.

Vì vậy, các luật sư của SBLAW là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng để đảm bảo dự án được cấp phép và triển khai trên thực tế..

I. Dịch vụ pháp lý tư vấn đầu tư của SBLAW gồm:

  • Tư vấn luật đầu tư trong nước và quốc tế
  • Tư vấn và hỗ trợ thành lập liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn đầu tư vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.
  • Tư vấn về các hình thức đầu tư thích hợp và tư vấn hoạt động của các dự án đầu tư
  • Cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng đầu tư vốn
  • Tư vấn lập quỹ đầu tư, đầu tư cổ phần, cổ phiếu tại Việt Nam
  • Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trong hoạt động cổ phần hóa và tư nhân hóa doanh nghiệp.
  • Tư vấn các hạn chế pháp lý liên quan tới các cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam.
  • Tư vấn về cơ cấu vốn đầu tư và các vấn đề về thuế khi đầu tư tại Việt Nam.

II. Luật sư SBLAW đã tư vấn nhiều dự án thành công cho khách hàng.

SBLAW hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư
SBLAW hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan