Luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Khi nhà đầu tư nước ngoài mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, họ sẽ tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Luật sư của SBLaw sẽ làm việc với nhà đầu tư để xem xét về ngành nghề đăng ký kinh doanh, xác định mã CPC, HS cần bổ sung, hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh không có mã CPC, HS.

Luật sư chúng tôi khi tiến hành tư vấn còn cần phải làm rõ các điểm như thời hạn góp vốn đầu tư, đã góp đủ vốn chưa? Ngành nghề bổ sung có phù hợp hay không?

Bên cạnh đó, luật sư SBLaw sẽ đưa ra lộ trình về việc thực hiện trong đó có kết luận xem nhà đầu tư có phải tăng vốn đầu tư hay không?

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

    Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; . và nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên

    Xem chi tiết