Luật sư tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Nhà sáng chế Việt Nam là các nhà khoa học, kỹ sư hoặc nhà nghiên cứu, những người có khả năng sáng tạo và cải tiến các giải pháp kỹ thuật, tuy nhiên, một trong những khó khăn cho nhà sáng chế khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế đó là vấn đề viết bản mô tả sáng chế, tìm hiểu các quy định của luật sở hữu trí tuệ về vấn đề này.

Vì vậy, để các sáng chế của Việt Nam được bảo hộ, đem lại những giá trị kinh tế, các nhà sáng tạo nên kết hợp chặt chẽ với các luật sư sáng chế để được tư vấn về các khía cạnh pháp luật.

SBLAW là công ty luật sở hữu trí tuệ, với nhiều luật sư sáng chế có kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho nhiều tập đoàn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài, sẵn sàng trợ giúp nhà sáng chế Việt Nam bảo hộ thành quả sáng tạo của mình.

Dịch vụ tư vấn của SBLAW gồm:

· Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam để nhà sáng chế ký;

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam;

· Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho nhà sáng chế về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

· Yêu cầu công bố sớm đơn đăng ký sáng chế;

· Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

· Nhận bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và bàn giao cho nhà sáng chế khi nhận được Bằng độc quyền từ Cục Sở hữu trí tuệ (Nếu sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam);

· Cập nhật ngày hiệu lực của bằng độc quyền đăng ký sáng chế vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở nhà sáng chế gia hạn Bằng độc quyền đúng thời hạn.

Tài liệu cần thiết nộp đơn sáng chế tại Việt Nam.

- Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLaw).

- Thông tin về sáng chế (theo yêu cầu cụ thể của SBLaw sau khi ký kết hợp đồng);

- Tên và địa chỉ của tác giả/đồng tác giả sáng chế.

(*) Ảnh trên: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SBLAW nhận giấy chứng nhận từ Cơ quan sáng chế Nhật Bản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan