Luật sư Trần Trung Kiên tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo luật sư hội nhập quốc tế tại Học Viện Tư Pháp.

Nội dung bài viết

Luật sư Trần Trung Kiên tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo luật sư hội nhập quốc tế tại Học Viện Tư Pháp.
Ngày 10/01/2021, tại Học viện Tư pháp đã Khai giảng Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV tại Hà Nội.
(Giảng viên và học viên Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV)
Tính đến ngày 31/12/2020, đã có 41 học viên làm thủ tục nhập học, trong đó có 15 học viên nam và 26 học viên nữ. Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV tại thành phố Hà Nội (lớp học ngày thứ Bảy, Chủ nhật) tại thành phố Hà Nội được tổ chức học tại Trụ sở Học viện Tư pháp.
Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV sẽ học theo chương trình chi tiết đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế theo hệ thống tín chỉ. Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Với chương trình này, học viên sẽ phải tích lũy tổng cộng 39 tín chỉ. Việc thực tập, diễn án của chương trình đào tạo cũng có nhiều điểm khác biệt.
Đối với tài liệu giảng dạy và học tập, ngoài các giáo trình, điều quan trọng nhất là các hồ sơ tình huống. Học viên được Học viện cấp giáo trình, được mượn hoặc mua các hồ sơ tình huống. Văn bản pháp luật và các tài liệu tham khảo khác các học viện tự mua. Chỉ những giáo trình in của Học viện Tư pháp mới được phép sử dụng trong các kỳ thi học phần.
Để đảm bảo chất lượng khóa học, Học viện Tư pháp luôn lựa chọn những giảng viên giàu kinh nghiệm nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt cử đi giảng. Vì thế, học viên cần tranh thủ, tận dụng cơ hội này khai thác tối đa kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên.
Tham gia giảng dạy cho Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa IV tại thành phố Hà Nội sẽ là các Luật sư hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại... được Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế mời tham gia giảng dạy và được Học viện Tư pháp ký hợp đồng thỉnh giảng.
Luật sư Trần Trung Kiên, luật sư thành viên của SBLAW với nhiều năm kinh nghiệm đã tham gia giảng dạy lớp luật sư với chuyên ngành về về đầu tư và doanh nghiệp.
Các luật sư SBLAW tích cực tham gia công tác đào tạo nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan