Luật sư Trần Trung Kiên giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp

Nội dung bài viết

Luật sư, thạc sỹ Luật học Trần Trung Kiên, với kinh nghiệm đa dạng và phong phú trong lĩnh vực luật đầu tư nước ngoài, hợp đồng, sở hữu trí tuệ nhất là lĩnh vực về tư vấn sáng chế đã tham gia giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp.

Bài giảng cho các luật sư tương lai sẽ tập trung vào các kỹ năng cho luật sư trong vấn đề soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng, tư vấn đầu tư nước ngoài.

Các buổi giảng không những tập trung vào những kiến thức chung mà đi sâu vào chi tiết, đưa ra các tình huống cụ thể để các học viên trao đổi, thực hành ngay trên giảng đường.

Sau các bài giảng của luật sư Trần Trung Kiên, các học viên đều đánh giá cao những kiến thức thực tiễn và chi tiết, hỗ trợ quá trình hành nghề luật sư sau này cho các học viên.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan