Luật sư, thạc sỹ Nguyễn Thanh Hà tham gia giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp

Nội dung bài viết

(S&B Law). Nhận lời mời của Ban Giám đốc Học Viên Tư Pháp, luật sư, thạc sỹ Nguyễn Thanh Hà, chủ tich, luật sư điều hành S&B Law đã tham gia giảng dạy cho các khóa học về Đào tạo nghiệp vụ luật sư.

Bằng những kinh nghiệm và kiến thức của mình trong các lĩnh vực tư vấn liên quan tới đầu tư,

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan