Luật sư sở hữu trí tuệ tư vấn cho Happycook đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Nội dung bài viết

appycook là một thương hiệu lớn trong lĩnh vực bếp dùng cho gia đình.

Trong chiến lược mở rộng thị trường của mình, Happycook đã được các luật sư SBLaw hỗ trợ bảo hộ thương hiệu tại Laos, Cambodia, Myanmar, USA, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Việc đăng ký tại các quốc gia này đòi hỏi các luật sư phải áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật từng quốc gia và hệ thống Madrid.

Luật sư của SBLaw đã tư vấn cho khách hàng giải pháp đăng ký tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan