Nhận lời mời của Ban giám hiệu Đại học Tokyo Seitoku, từ ngày 31 tháng 05 năm 2018 đến ngày 3 tháng 05 năm 2018, luật sư Trần Trung Kiên, luật sư thành viên SBLAW cùng đoàn đại biểu Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Mục tiêu của chuyến thăm và làm việc là tìm hiểu về mô hình đào tạo, cơ sở vật chất của trường và tìm hiểu về muc tiêu của trường trong việc hợp tác với các cơ sở đào tạo của Việt Nam trong tương lai.

Luật sư Trần Trung Kiên cũng sẽ cung cấp các thông tin về hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư và hợp tác giáo dục có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam cho lãnh đạo đại học Seitoku và giải đáp các thắc mắc về vấn đề này.

Trong thời gian vừa qua, SBLAW với tư cách là một công ty luật tư vấn đầu tư đang tích cực tư vấn cho các dự án giáo dục nước ngoài vào Việt Nam trong đó có các dự án từ Nhật Bản.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn