Trong tháng 11 năm 2020, tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên toà giả định dành cho các sinh viên.

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh đã tham gia hỗ trợ cuộc thi và là một trong những giám khảo của cuộc thi.

Sau đây là một số hình ảnh của Vmoot 2020.

Vmoot 2020

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn