Luật sư SBLAW giảng dạy sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh tại Đại Học Ngoại Thương.

Nội dung bài viết

Ngày 24/11/2015, tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội, luật sư Phạm Duy Khương, giám đốc sở hữu trí tuệ của SBLAW đã có phần đào tạo về sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học ngoại thương Hà Nội.

Trong buổi đào tạo, luật sư Khương đã trình bày cho các sinh viên về các vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Luật sư Khương cũng đưa ra các bài tập tình huống về sở hữu trí tuệ để các học viên có thể trao đổi và thảo luận, hiểu sâu sắc hơn vấn đề pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Các luật sư SBLAW luôn quan tâm đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động đào tạo cho các viện, trường và các trung tâm nghiên cứu, điều đó thể hiện trách nhiệm xã hội của luật sư.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo:

day-so-huu-tri-tue day-so-huu-tri-tue-01

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan