Luật sư SBLaw bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại VIAC

Nội dung bài viết

Luật sư của SBLaw đã đại diện cho Liên doanh Vietsopetro trong vụ kiện với nhà thầu quốc tế tại Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Đây là một vụ kiện quốc tế được xét xử bởi hội đồng trọng tài quốc tế.

Các luật sư của SBLaw đã nghiên cứu vụ việc, đưa ra hướng tư vấn và tham gia tranh tụng tại các phiên xử kín của trọng tài.

Vụ việc đã được hòa giải thành và trong tại không phải đưa ra phán quyết cuối cùng.

Năng lực tranh tụng của SBLaw đã được chứng mình qua những vụ việc quốc tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan