Luật sư Nguyễn Tiến Hòa tham gia đào tạo khóa học về M&A tại TP Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa tham gia đào tạo khóa học về M&A vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh.
Trong khóa học, các vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao dịch M&A đã được Luật sư Hòa cùng các giảng viên khác trao đổi, chia sẻ, thảo luận rất sôi nổi, chất lượng rất cao!🌹
Có thể nói đây là một trong những khóa chuyên sâu đầu tiên về M&A được tổ chức bài bản, công phu.
Các luật sư SBLAW ngoài việc hành nghề, chúng tôi còn cam kết đem các kiến thức, kỹ năng để chia sẻ cho cộng đồng.
(Luật sư Nguyễn Tiến Hòa)
(Luật sư Hòa cùng các giảng viên)
( Các giảng viên và học viên tham gia khóa học)
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan