Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong danh sách tổ biên tập, luật sư Nguyễn Thanh Hà là thành viên và hy vọng, với những kinh nghiệm tư vấn cho doanh nghiệp trong nhiều năm qua, luật sư Hà sẽ hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Dưới đây là danh sách Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

I. Ban soạn thảo

 1. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Trưởng ban;
 2. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Phó Trưởng ban;
 3. Ông Đinh Trung Tụng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 5. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 6. Bà Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp – Thành viên;
 7. Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
 8. Bà Trần Đỗ Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương – Thành viên;
 9. Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 10. Ông Lê Văn Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;
 11. Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 12. Bà Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính – Thành viên;
 13. Ông Lê Văn Tâng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội –  Thành viên;
 14. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – Thành viên;
 15. Ông Phạm Quý Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Thành viên;
 16. Ông Đậu Tuấn Anh, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Thành viên;
 17. Ông Nguyễn Mạnh Thảo, Trưởng ban Kiểm tra, Liên minh hợp tác xã Việt Nam – Thành viên;
 18. Ông Dương Đăng Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp – Thành viên;
 19. Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh – Thành viên.

II. Tổ biên tập

 1. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Tổ trưởng;
 2. Ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình 585 – Phó Tổ trưởng;
 3. Ông Cao Đăng Vinh, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 4. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng phòng, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 5. Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 6. Ông Nguyễn Minh Quân, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp –  Thành viên;
 7. Bà Nguyễn Tùng Anh, Phó Trưởng phòng, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
 8. Bà Đinh Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 9. Ông Phạm Chí Công, Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;
 10. Ông Vũ Đức Dũng, Chuyên viên Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp – Thành viên;
 11. Bà Phạm Thị Ninh, Chuyên viên Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 12. Bà Dương Ngọc Chiến, Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 13. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;
 14. Bà Mai Hà Uyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính – Thành viên;
 15. Ông Nguyễn Viết Khương, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương – Thành viên;
 16. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 17. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;
 18. Bà Bùi Thị Thúy Mơ, Phó Trưởng phòng, Sở Tư pháp Hà Nội – Thành viên;
 19. Ông Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và pháttriển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vàvừa – Thành viên;
 20. Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Thành viên;
 21. Ông Lê Minh Tân, Hiệu trưởng Trường bồi dưỡng cán bộ, Liên minh hợp tác xã Việt Nam – Thành viên;
 22. Bà Chu Thu Hiền, Thành viên Ủy ban Xây dựng pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Thành viên;
 23. Ông Nguyễn Quốc Bình, Chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh – Thành viên;
 24. Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW – Thành viên.

Nguồn: http://moj.gov.vn/btp2015/duthaoboluatdansu/UserControls/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/qt/cacchuyenmuc/pldn/Lists/ChuongTrinhHoTroPhapLyLienNganh&ListId=91059bad-094d-4663-a3d4-c1f75c3f4525&SiteId=a135f37d-0c83-4107-b0eb-4876865a9f69&ItemID=46&SiteRootID=b71e67e4-9250-47a7-96d6-64e9cb69ccf3

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn