Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời về đăng ký MSMV

Nội dung bài viết

Video giới thiệu toàn bộ về hệ thống mã số mã vạch. Trong đó có phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, về vấn đề đăng kí mã số mã vạch. Mời các bạn theo dõi.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan