Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham dự lễ ra mắt giao diện mới tạp chí luật sư Việt Nam

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham dự lễ ra mắt giao diện mới tạp chí luật sư Việt Nam.
Sáng ngày 08/01/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Luật sư Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ tri ân các cộng tác viên, ra mắt Hội đồng Biên tập cho loại hình Tạp chí in và ra mắt giao diện mới cho loại hình Điện tử.
(Luật sư Hà tham dự lễ ra mắt giao diện mới tạp chí luật sư Việt Nam)
Tạp chí Luật sư Việt Nam thành lập và đi vào hoạt động năm 2014 và được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí số 366/GP-BTTTT ngày 21/8/2020.
Tạp chí Luật sư Việt Nam là cơ quan nghiên cứu và truyền thông của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ Luật sư Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước; trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, thông tin hoạt động hành nghề của Luật sư; đăng tải các bài lý luận khoa học, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề Luật sư, là diễn đàn của đội ngũ Luật sư Việt Nam.
Trong thời gian qua, các luật sư SBLAW đã có những hoạt động hợp tác tích cực với Tạp chí trong đó có tham gia viết bài, tham gia các sự kiện của tạp chí.
Luật sư Thanh Hà đã thay mặt SBLAW chúc mừng ban biên tập và mong muốn tiếp tục hợp tác với tạp chí trong thời gian tới.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan