Việc xây dựng và vận hành khách sạn tại Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rất nhiều các thủ tục hành chính phức tạp và yêu cầu pháp lý chặt chẽ.

Với kinh nghiệm của mình, các luật sư SBLaw đã tư vấn cho nhà đầu tư tiến hành xây dựng và vận hành khách sạn tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

SBLaw đã làm việc cùng nhà đầu tư trong việc vận hành khách sạn Signature Sai Gon Hotel.

SBLaw đã tư vấn toàn diện tất cả các vấn đề liên quan đến dự án từ vấn đề giấy phép và vấn đề sở hữu trí tuệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn