Luật sư Hà trong chương trình Sở Hữu Trí Tuệ và cuộc sống

Nội dung bài viết

Phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, trong chương trình "Sở hữu trí tuệ và cuộc sống" sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan sở hữu công nghiệp, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp. Mời các bạn chú ý đón xem.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan