Luật sư Hà trả lời về thương mại điện tử Việt Nam

Nội dung bài viết

Chương trình giới thiệu những bộ luật mới được thông qua có tác động tới bộ máy quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch của SBLaw cũng có phần trả lời phỏng vấn về luật thương mại điện tử Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan