Luật sư Hà trả lời về quyền hạn, nghĩa vụ của các đại diện sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

Qua phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những quyền hạn và nghĩa vụ của đại diện sở hữu công nghiệp theo luật pháp Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan