Ngành quảng cáo ở nước ta trong những năm gần đây phát triển rất mạnh dẫn tới tình trạng còn lộn xộn. Chính vì vậy việc luật quảng cáo ra đời thay thế pháp lệnh quảng cáo đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho ngành quảng cáo Việt Nam. Video dưới đây và cụ thể là phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề ban hành luật quảng cáo mới.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn