Những quy định về niêm yết giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sẽ được giải đáp đầy đủ trong video dưới sự trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn