Luật sư Hà trả lời về niêm yết giá bán lẽ hàng hóa và dịch vụ.

Nội dung bài viết

Những quy định về niêm yết giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sẽ được giải đáp đầy đủ trong video dưới sự trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan