SBLaw đã tư vấn cho doanh nghiệp công nghệ thông tin tới từ Hoa Kỳ trong giao dịch thiết kế và trang bị hệ thống lõi cho ngân hàng thương mại.

Đây là một giao dịch phức tạp, SBLaw đại diện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, cùng tiến hàng tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng với đối tác Việt Nam.

Cùng với sự nỗ lực của các luật sư SBLaw, giao dịch đã thành công và đã triển khai trên thực tế.

Với việc tư vấn này, các luật sư của chúng tôi khẳng định đẳng cấp, đáp ứng những nhu cầu cao của khách hàng quốc tế.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn