Luật sư của SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý cho các công ty IT

Nội dung bài viết

Việt Nam là một quốc gia thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới đầu tư lập công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Trong những năm qua, các luật sư của SBLaw đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài trong việc lập công ty liên doanh và 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Một số công ty đã được SBLaw tư vấn như Hyen-Tan Lion Company Limited; Cyber Power System Incorporation; Outsourceit International Vietnam.

Các nhà đầu tư đều rất hài lòng về chất lượng tư vấn của SBLaw trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực IT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan