Một trong những công cụ pháp lý giúp cách doanh nghiệp đang trong lĩnh vực khó khăn, thua lỗ có cơ hội rút khỏi thị trường một cách có trật tự là luật phá sản doanh nghiệp. Tuy nhiên, trải qua quá trình thực hiện hơn 20 năm qua, luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 và sau đó được thay thế bằng luật phá sản 2004 đã bộc lộ hàng loạt hạn chế và không phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn