Luật gia Phạm Duy Khương thuyết trình trước Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

(S&B Law) Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ các địa phương trên cả nước thiết lập và bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ, ngày 10 tháng 05 năm 2013, luật gia Phạm Duy Khương, giám đốc khối Sở hữu trí tuệ S&B Law đã có buổi làm việc với Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Trong buổi làm việc này, ông Phạm Duy Khương đã có bài thuyết trình về việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Hoa hồi Lạng Sơn.

Tứ lâu, sản phẩm Hoa hồi là một sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên, để sản phẩm mang lại giá trị cao, đem lại lợi ích cho người dân thì rất cần có một chiến lược xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm này.

Ông Khương, trong bài trình bày của mình, đã nêu nên những cơ sở khoa học và pháp lý, lộ trình tiến hành công việc cũng như năng lực của S&B Law trong việc trợ giúp pháp lý, giúp tỉnh Lạng Sơn bảo hộ thành công sản phẩm này.

Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá cao bản thuyết trình và cũng đã có những đóng góp, phản biện, làm rõ về cơ sở khoa học và pháp lý, lộ trình thực hiện kế hoạch.

Trong năm 2013 và 2014, lãng đạo S&B Law xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là trợ giúp các địa phương trong cả nước bảo hộ thành công các tài sản sở hữu trí tuệ của mình tại Việt Nam và nước ngoài, đây được coi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hy vọng với buổi làm việc này, sản phẩm Hoa hồi Lạng Sơn sẽ có một thương hiệu nổi tiếng trong tương lai.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan