Luật DN và luật đầu tư 2014 sau 4 tháng triển khai đã bước đầu nhận được sự đón nhận từ phía doanh nghiệp. Những thuận lợi là gì và những vướng mắc ra sao trong quá trình triển khai hai luật này. Nội dung trên sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục luật sư của doanh nghiệp tuần này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn