Luật doanh nghiệp 2014 – Mở rộng hơn quyền kinh doanh – P2

Nội dung bài viết

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày 1/7, khi luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực. Liệu các doanh nghiệp đã hiểu rõ và thông suốt những điểm mới có lợi cho mình của luật hay chưa. Đặc biệt là những cải cách trong việc đăng ký kinh doanh và thay đổi ngành nghề kinh doanh, cùng với đó là câu trả lời, giải đáp cho việc: khi đăng ký kinh doanh theo luật thì không phải ghi ngành nghề nhưng thực tế là vẫn phải khai báo những ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan