Luật báo chí 1989

Nội dung bài viết

Luật Báo chí 1989 là một trong những cơ sở pháp luật quan trọng tại Việt Nam, thiết lập cơ cấu và quy định về hoạt động của ngành báo chí trong nước. Luật Báo chí 1989 đặt ra nhiệm vụ quan trọng về tự do báo chí, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, phóng viên và nhân viên báo chí, cũng như quy định các trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong việc thông tin và xuất bản.

Luật báo chí 1989

  • Số hiệu: 29-LCT/HĐNN8
  • Loại văn bản:      Luật
  • Nơi ban hành:     Quốc hội
  • Người ký:             Võ Chí Công
  • Ngày ban hành:  28/12/1989

Chi tiết Luật Báo chí 1989 29-LCT/HĐNN8

Dưới đây là nội dung chi tiết của luật báo chí năm 1989

Luật báo chí 1989

Link download >> Luật báo chí 1989

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan