Lựa chọn hình thức đầu tư

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Kính chào luật sư! Tôi hiện có Công ty A được thành lập và hoạt động theo pháp luật Singapore. Tôi và Công ty TNHH đóng tàu B dự kiến cùng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển và sửa chữa, đóng mới tàu biển.

Cho tôi hỏi Luật sư là đối với công ty tôi thì việc đầu tư theo hình thức nào? Hình thức nào là tốt nhất?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22, 24, 27 và 28 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư sau để triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam:

Thứ nhất, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Thứ hai, đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới.

Thứ ba, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Theo đó đầu tư theo hình thức này, hai công ty này sẽ ký kết hợp đồng nhằm hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh mà không thành lập tổ chức kinh tế (khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014).

Thứ tư, đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư PPP.

Để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, nhà đầu tư cần căn cứ vào nhu cầu đầu tư, kinh doanh của mình cũng như quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với từng ngành nghề cụ thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan