Ls Trần Văn Trí trao đổi về tên Thương Mại và Nhãn Hiệu

Nội dung bài viết

Phần trao đổi của Luật sư Trần Văn Trí, thành viên của SBLaw sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Tên thương mại và Nhãn hiệu. Cách phân biệt 2 khái niệm cũng như cách thức hướng giải quyết vấn đề cũng được nêu ra rất cụ thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan