Phần trao đổi của Luật sư Trần Văn Trí, thành viên của SBLaw sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Tên thương mại và Nhãn hiệu. Cách phân biệt 2 khái niệm cũng như cách thức hướng giải quyết vấn đề cũng được nêu ra rất cụ thể.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn