LS Hà trả lời các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nội dung bài viết

Thời gian qua có rất nhiều doanh nghiệp trong nước vướng phải các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và phòng vệ thương mại. Rõ ràng các nước quốc tế đã rất quan tâm đến vấn đề phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại vẫn còn rất khiêm tốn. Video sẽ làm rõ hơn về vấn đề này, các bạn chú ý đón xem.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan