Ls Hà bàn về điều khoản phạt vi phạm & bồi thường HĐTM

Nội dung bài viết

Video là phần trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw về luật bồi thường hợp đồng thương mại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan