Lỏng lẻo trong quản lý sử dụng tên miền

Nội dung bài viết

Tại Việt Nam hiện nay, việc đăng kí tên miền là tương đối dễ dàng khi chỉ cần một bản khai tên chủ thể và không có yêu cầu về mục đích hay nội dung sử dụng. Chính vì những sơ hở này, cơ quan chức năng dường như bất lực trong việc kiểm soát tên miền. Trong video là bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về vấn đề lỏng lẻo trong cấp phép quản lý, sử dụng tên miền tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan