Logo của doanh nghiệp, rất cần đăng ký bản quyền

Nội dung bài viết

Trong bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp gồm có tên gọi, logo, slogan, trong đó logo là một tác phẩm mang tính sáng tạo, độc nhất, thể hiện tính cách của doanh nghiệp, vì vậy logo rất cần được bảo hộ dưới dạng bản quyền tác giả.

Theo Luật về bản quyền Việt Nam, logo sẽ được bảo hộ bản quyền theo hình thức thể hiện logo và sẽ được Cục bản quyền thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

Nếu doanh nghiệp quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục nêu trên, doanh nghiệp vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho S&B Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

1. 03 bản in Hình thức thể hiện logo.

2. 02 bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh.

3. 02 bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả.

4. 03 bản Hợp đồng ủy quyền theo mẫu do S&B Law soạn thảo. Doanh nghiệp ký và chuyển lại cho S&B Law.

5. 03 bản Giấy cam đoan theo mẫu của S&B Law soạn thảo. Doanh nghiệp ký và chuyển lại cho S&B Law.

6. 03 bản Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu do S&B Law soạn thảo.

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại Cục Bản quyền Tác giả, bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

- Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

- Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

- Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan