Legal500, Đánh giá và xếp hạng

Nội dung bài viết

SB Law tư vấn cho các ngân hàng về các khoản cho vay và soạn thảo các tài liệu liên quan. Hãng luật này cũng tư vấn cho Tổng Công ty Tài chính Dầu Khí trong việc chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thương mại.

Ông Trần Trung Kiên là người được giới thiệu và nên được liên hệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan