LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP.

Nội dung bài viết

Hành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư.

Như vậy đấu thầu ra đời và tồn tại với mục tiêu nhằm thực hiện tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch để lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất và bảo đảm hiệu quả kinh tế của một dự án đầu tư. Và mục đích cuối cùng của đấu thầu là giúp bên mời thầu tìm ra chủ thể có khả năng cung cấp hàng hóa; dịch vụ có chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý nhất.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này thì khâu đánh giá hồ sơ thầu cần phải thực hiện một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng theo các quy định về Luật đấu thầu. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ cùng các chuyên gia trao đổi và làm rõ về nội dung này với chủ đề: LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP.

Với sự tham gia của các khách mời: – LS Nguyễn Thanh Hà, Công ty Luật SB Law – Ls Nguyễn Mạnh Thuật, GĐ Cty Luật hợp danh Đông Nam Á

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan