Lập công ty với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nội dung bài viết

Câu hỏi: SBLAW có thể hỗ trợ chúng tôi tư vấn về lập công ty trong những lĩnh vực sau không?
1. Đối với ngành nghề Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính
2. Đối với ngành nghề tư vấn tuyển dụng
3. Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán
4. Đối với ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Trả lời: Về những dịch vụ Quý công ty muốn thành lập, SBLAW tư vấn sơ bộ về một số ngành nghề trong trường hợp cần cấp giấy phép con:

I. Tư vấn về ngành nghề

1. Đối với ngành nghề hoạt động hỗ trợ tài chính.

Đối với ngành nghề Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính là các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính như Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Hoạt động tư vấn đầu tư,... thì theo như tìm hiểu của em, bên chị có thể thực hiện sau khi thành lập công ty mà không cần xin thêm giấy phép con.

2. Đối với ngành nghề tư vấn tuyển dụng,

Ngành này được phân loại vào ngành nghề Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, gồm: Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, Nghiên cứu nhân sự, tuyển chọn và thay thế bao gồm cả quản lý;Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng,... thì bên chị cần xin thêm Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm sau khi thành lập công ty nếu muốn thực hiện ngành nghề này trên thực tế.
Điều kiện cấp giấy phép:
(i) Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên
(ii) Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
(iii) Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

3. Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán,

Đây loại hình này chỉ áp dụng đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân và đây cũng là ngành nghề có điều kiện cần xin giấy phép con. Tuy nhiên, chị có dự định thành lập công ty cổ phần là loại hình không được cấp phép kinh doanh dịch vụ kế toán, nên công ty chị sẽ không được kinh doanh ngành nghề này.
Ngoài ra, để kinh doanh ngành nghề này, bên chị cần đáp ứng các điều kiện như: Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán; Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

4. Đối với ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế,

Ngành này gồm các công việc như thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế, thì bên chị cần xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Điều kiện cấp phép để trở thành Đại lý thuế:
(i) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
(ii) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(iii) Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

II. Về dịch vụ của SBLAW

SBLAW hỗ trợ khách hàng lập công ty trong các lĩnh vực nêu trên và xin giấy phép con sau khi thành lập. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan